HjerneHarmoni

HjerneHarmoni

– Styrk den positive udvikling af dit barns hjerne

Oplever du, at dit barn har:

Når børn kæmper med koncentration, adfærd, motoriske vanskeligheder eller sanseintegration, kan det skyldes umodenheder i hjernen. Hjernen arbejder som et orkester, hvor alle udfører en særlig funktion på det rigtige tidspunkt og i koordineret harmoni. Hvis nogle hjernedele er svagere end andre, vil der være “disharmoni i orkesteret”, hvilket får barnet til at reagere på forskellige måder. 

Dette kan være en enormt stressende situation for både barnet selv og dig som forælder, og det kan ofte føre til en svær og frustrerende situation, hvor dit barns problemer fylder meget i hverdagen. Den gode nyhed er, at der ER hjælp at hente til dit barn. Hjernen, kroppen og adfærden kan ændre sig, når vi styrker og opbygger nye forbindelser i hjernen. Når hjernen modnes harmonisk, bliver barnets forudsætninger bedre for at styrke de indlærings- og adfærdsmæssige kompetencer. 

Hos Din Børnekiropraktor kan vi tage jer i hånden hele vejen. Vi har specialiseret os i, hvordan hjernen udvikler sig og modnes. Det sætter os i stand til at identificere symptomer hos børn og adressere dem med et skræddersyet HjerneHarmoni-program, som gør det muligt for dig at hjælpe dit barn til at fungere bedre i hverdagen.

Hvad er HjerneHarmoni?

Vores HjerneHarmoni-program er en forfinelse af de metoder, du måske kender under begreberne ‘sanseintegrationstræning’ eller ‘sansemotorisk træning’.  

Vi bruger vores specialviden om nervesystemet til at udarbejde helt specifikke og skræddersyede træningsprogrammer, som gennem test og træning af dit barns sanser øger hjernens evne til at bearbejde sanseindtryk og dermed øger barnets kompetencer.

Kontakt din børnekiropraktor

Har dit barn brug for støtte til at udfolde sit potentiale?

Bestil en indledende samtale ved at ringe på 97 18 79 13
eller skrive til os på
info@din-boernekiropraktor.dk

hjerneharmoni

"

Jonas har altid været meget sensitiv overfor lyde og omgivelser med mange mennesker. Derfor startede vi et hjerne harmoni forløb hos din børnekiropraktor, men fordi vi bor på Sjælland foregår de fleste opfølgninger online. Rykker helt vildt. Jonas har meget mere overskud i hverdagen og bryder ikke længere sammen når der foregår meget omkring ham. "

HjerneHarmoni – Aktivering af dit barns potentiale

Mange adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer såsom hyperaktivitet og koncentrationsbesvær skyldes umodenheder forrest i hjernen (‘pandelappen’ eller ‘frontallappen’). 

Den voksende hjerne har mange milliarder hjerneceller, men bruger kun en meget lille del.  De umodne hjerneceller kræver stimulering for at blive aktive. Med den rigtige stimuli har hjernen derfor et kæmpe potentiale, der kan blive aktiveret. Det giver mulighed for at harmonisere og styrke børns hjerner, som ikke modner på optimal vis, som det ses ved børn med adfærdsmæssige udfordringer. De børn har et stort potentiale, som bare skal have hjælp til at blive udfoldet. 

Vores indledende undersøgelse vil vise, om dit barn har umodenheder i frontallappen, og om vi med træning af nervesystemet kan styrke funktionen, så dit barn kan fungere bedre i hverdagen. HjerneHarmoni-programmet hjælper til at styrke de områder i hjernen, hvor der kan være umodenheder, og giver således plads til, at dit barns potentiale kan aktiveres og udfoldes optimalt. 

Hvad kan HjerneHarmoni-programmet hjælpe med?

Vores HjerneHarmoni-program er et personligt skræddersyet hjemmetræningsprogram, som har til formål at styrke hjernens funktion.

Hjemmetræningsprogrammet har til formål at modne hjernen, så:

HjerneHarmoni

HjerneHarmoni-programmet kan også have en positiv virkning i tilfælde, hvor der er tale om diagnoser som ADHD, ADD, autisme og ordblindhed. Alle er udtryk for umodenheder i hjernen, som kan styrkes med målrettet træning af de relevante områder. 

Vil du vide, om HjerneHarmoni-programmet også kan hjælpe dit barn?

Ring til på 9718 7913
for at høre mere om programmet.

Sådan foregår

et HjerneHarmoni-program

Mange kender til begrebet ‘sanseintegrationstræning’ eller ‘sansemotorisk træning’. Disse begreber betegner programmer, som gennem test og træning af de forskellige sanser øger hjernens evne til at bearbejde sanseindtryk og dermed øge barnets kompetencer. 

Vores HjerneHarmoni-program er en forfinelse af disse metoder. Vi bruger vores specialviden om nervesystemet til at udarbejde helt specifikke og skræddersyede træningsprogrammer, som kan gøre en stor forskel for dit barn.

Et typisk forløb indeholder:

OPSTART

1. besøg: Indledende konsultation

  • Uddybende samtale og fysisk undersøgelser
  • Funktionel vurdering af barnet
  • Udarbejdelse af et skræddersyet træningsprogram
  • Demonstration og vejledning i øvelser

Forventet tid ca. 1.5 – 2 timer. 

Ved den indledende konsultation undersøger vi, hvordan dit barns udfordring kommer til udtryk i krop, motorik, adfærd og sanser. Gennem samtale lærer vi dit barn at kende og får kendskab til udfordringens omfang, og om der er andre faktorer, der spiller ind. 

Derefter laver vi en neurologisk undersøgelse af dit barn. Undersøgelsen giver os indblik i, hvordan hjernen fungerer, og om dit barns udfordringer skyldes en umodenhed i hjernen. Finder vi umodenheder, skal vi dernæst finde frem til lige netop de øvelser, som mest effektivt stimulerer de specifikke områder. Øvelserne, som skal være på det rette niveau og med det rette omfang, vil blive sat sammen i et skræddersyet øvelsesprogram.

OPSTART

Øvelsesprogrammet derhjemme

  • Består typisk af 3-5 øvelser
  • Tager omkring 10 min. at udføre
  • Skal gøres 2-3/dagligt i 5 af ugens 7 dage.

(Kan afvige ift. barnets problematik, da programmet tilpasses det enkelte barns behov.)

EFTER 3 UGER

2. besøg: justering af øvelser

Hvis øvelserne er blevet udført ift. planen, har dit barn rykket sig, og øvelserne har tjent deres formål. Øvelserne tilpasses til det niveau, dit barn nu befinder sig på. Derfor tester vi igen dit barn og justerer programmet, og I fortsætter øvelserne derhjemme. 

EFTER 6 UGER

3. besøg: justering af øvelser

3. besøg ligger typisk 6 uger efter øvelserne blev igangsat. Hvis øvelserne er blevet udført ift. planen, har dit barn rykket sig, og øvelserne har tjent deres formål. Øvelserne tilpasses til det niveau dit barn nu befinder sig på. Derfor tester vi dit barn, hver gang I besøger os på klinikken.

Hvis en kiropraktisk behandling er del af dit barns behandlingsplan, vil denne behandling også finde sted under dette besøg.

EFTER 9 UGER

4. besøg: justering af øvelser

I er nu ca. 9 uger inde i forløbet, og det er tid til igen at justere øvelserne. Besøget er identisk med 3. besøg og finder sted omkring 3 uger senere.

EFTER 12 UGER

5. besøg: justering af øvelser og opsamling

I er nu omkring 12 uger inde i forløbet, og det er tid til en opsamling. 

Vi undersøger, om dit barn har rykket sig på de testresultater, vi fandt ved starten af forløbet, og vi får en fælles snak om forløbet indtil nu. Vi sammenholder resultatet med den indsats, I har lavet, og med den fremgang, I oplever jeres barn har. Rykker barnet sig, som vi havde forventet? Lever forløbet op til jeres forventninger?

På baggrund af vores snak beslutter vi sammen det videre forløb. 

Sådan fortsætter vi i 9-12 uger, hvor I gerne skal opleve en tydelig effekt.

Praktiske informationer

Det forventer vi af jer som forældre

Vi forventer, at I følger træningsprogrammet så vidt muligt. Grunden til, at I skal træne flere gange om dagen, er, at øvelserne “ringer hjernen op” i de områder, hvor der er behov for det. Det gøres i små doser, så barnet ikke udtrættes.

Mulighed for online konsultation

Vi ser helst, at 1. konsultation finder sted hos os, så vi kan “mærke” dit barn. Ved de efterfølgende konsultationer er der mulighed for, at konsultationerne kan foregå online.

Priser

HjerneHarmoni er et alternativ til Sundhedsstyrelsens tilbud og er derfor ikke dækket af sygesikringen og forsikringsselskaber.

Se priser for indledende konsultation og opfølgende konsultationer, hvor øvelserne tilpasses.

Gode råd til at gøre

barnets HjerneHarmoni-træning til en god oplevelse

Belønningssystem

Det kan være svært at skulle lave sine øvelser. Derfor er det en god idé at have et belønningssystem. Det kunne f.eks. være et “klistermærke-system”, hvor et klistermærke indsættes i et skema. Når et vist antal klistermærker er opnået, får barnet en belønning.

Samtidigt kan vi bruge skemaet til at vurdere effekten ift. indsatsen.

Det skal være nemt at træne

Oftest vil det være bolde og andre ting man har i hjemmet, som skal bruges i træningen. Der vil i nogle tilfælde være apps, I bliver rådet til at downloade til træningen, hvoraf nogle af dem koster et mindre beløb. 

I andre tilfælde vil I få brug for lidt mere avanceret udstyr, men er omkostningerne et problem, finder vi en anden løsning.

Kost

Hjernen har også brug for næring og brændstof, når den arbejder. Derfor er det vigtigt, at vi får en snak om, hvad dit barn spiser. Det har en stor betydning for at afhjælpe dit barns symptomer, og det er med til at understøtte en vedvarende udvikling.

adhd beløningssystem
Kontakt din børnekiropraktor

Har dit barn adfærds- eller indlæringsproblemer?

Ring på 97 18 79 13
eller skriv til os på
info@din-boernekiropraktor.dk for at høre, om et HjerneHarmoni-program kan være løsningen.

Videngrundlaget bag HjerneHarmoni-programmet

HjerneHarmoni-programmet er udviklet på baggrund af adskillige års forskning i børns udvikling:

Den viden sammenlagt giver os indsigt i, hvordan vi kan stimulere de umodne områder, så de modnes, og dit barn kan fungere bedre. Dette er grundlaget for vores HjerneHarmoni-program.

Charlotte Giuliani

Ejer og kiropraktor, MSc Pædiatrisk Muskuloskeletal Sundhed

Susanne Egsgaard Christensen

Børnefysioterapeut med speciale i børn med adfærds- og indlæringsudfordringer.

Vores specialviden om børns udvikling kan hjælpe på adfærds- og indlæringsproblemer

Kiropraktisk behandling kan til tider have en positiv effekt på symptomer som balanceproblemer, køresyge og sengevæderi. Den observation har tændt vores faglige nysgerrighed og er ført til, at vi har taget adskillige kurser indenfor feltet (Funktionel Neurologi). Charlotte Giuliani, ejer af Din Børnekiropraktor, har sidenhen læst Funktionel Medicin og er blevet certificeret af IBFN i Childhood Developmental Disorders. Denne viden har givet os yderligere effektfulde redskaber til at hjælpe børn med adfærds- og indlæringsproblemer.

Vi ved, at vores program, HjerneHarmoni, hjælper rigtig mange børn, som kæmper hver dag. Men selvom vi hjælper rigtigt mange, findes der endnu kun få og ikke tilstrækkeligt store studier på, at man kan påvirke (modne) de områder i hjernen. Det betyder ikke, at det ikke virker. Det betyder blot, at der endnu ikke er lavet omfattende videnskabelige studier på området, så vi har ikke det, der kaldes evidens for programmets effekt.  

Det betyder også, at vores tilbud er et alternativ til sundhedsstyrelsens tilbud og derfor ikke er dækket af sygesikringen og forsikringsselskaber. 

Vil du vide, om et HjerneHarmoni-program kan hjælpe dit barn?

Ring til os på 97 18 79 13
eller skriv  på info@din-boernekiropraktor.dk

"

Vi har fået en dreng, der endelig kan være sig selv og har et meget større overskud. En meget mere mild og glad dreng, der sover, søger ro og tryghed, og ikke kun stæser rundt konstant.
Mor Charlotte og Marcus

"

Det har gjort en enorm forskel. Fra at være en baby, der græd næsten hele tiden, og vi ikke kunne lege med, til nu hvor hun er så glad, smiler og griner.
Hun er en helt anden baby
Mor Simone og Elly
Kontakt din børnekiropraktor

Book din konsultation i dag

Ring til os på 97 18 79 13
eller skriv til os på
info@din-boernekiropraktor.dk

Bor I langt fra Brande?

Vi tilbyder også onlinekonsultation ved vores børnefysioterapeut

Har du brug for hjælp til din baby/dit barn men bor langt fra Brande, tilbyder vi onlinekonsultation for nogle konsultationstyper.

Scroll to Top