Vi vil hjælpe flest muligt børn

Vi brænder for at få børn til at have det godt. Men børn er unikke, og fordi den menneskelige krop er så utrolig kompleks, er det ikke muligt at løse samtlige udfordringer med ét bestemt værktøj.

Ønsket om at hjælpe flest muligt børn har været drivkraften bag vores  faglige udvikling, som kommer hele vejen omkring det biomekaniske (muskler og led). Det giver os både mulighed for at forebygge skader i bevægeapparatet ved at optimere funktionen af muskler og led og for at behandle smerter og skader i muskler og led.

Hos Din Børnekiropraktor tilbyder vi fem specialer under samme tag: Baby- og børnekiropraktik, børnefysioterapi, børnemotorik, ammehjælp og HjerneHarmoni. Kernen i vores arbejde er kiropraktikken, og vi inddrager efter behov andre fagligheder – f.eks. vores jordemoder i forløb om ammehjælp og vores fysioterapeut i forløb om børnemotorik – så vi altid kan tilbyde et behandlingsforløb, der hjælper det enkelte barn optimalt. 

Med flere værktøjer i huset kan vi således altid tilbyde den mest hensigtsmæssige behandling i den givne situation – og derved hjælpe flest muligt børn helt i mål.

Kontakt din børnekiropraktor

Har du brug for hjælp
til dit barn?

Ring til os på 97 18 79 13 eller skriv til os på
info@din-boernekiropraktor.dk
for at booke en tid.

Sådan understøtter kiropraktik
vores andre specialer

Kiropraktik i kernen

Kiropraktikken er altid ”kernen”, når vi afdækker problemstillinger og behandlingsmuligheder. Det gør vi, fordi vi som kiropraktorer er uddannet til at stille diagnoser og lave behandlingsplaner, ligesom andre speciallæger. Det åbner for andre behandlingsformer, som kan supplere kiropraktikkens felt med muskler, led og knogler.

Ingen behandlingsform kan stå alene. Det gælder også kiropraktikken, men den er en integreret del af vores øvrige behandlingstilbud. Herunder kan du læse mere om, hvordan kiropraktikken understøtter vores andre specialer.

børnespecialist - kiropraktik og fysioterapi
Børnefysioterapeut

Børnefysioterapi

De forskellige aspekter af et barns udvikling hænger tæt sammen, og det er vigtigt ikke blot at behandle et symptom, hvis årsagen ligger et helt andet sted. Har et barn sensoriske eller motoriske udfordringer, smerter eller skader, kan behandling understøttet af fysioterapeutiske øvelser og træning ofte være løsningen, der skaber varig forandring og forbedring.

Vi inddrager derfor vores børnefysioterapeut i vores specialer Børnemotorik og HjerneHarmoni, så vi altid kan tilbyde skræddersyede behandlings- og træningsprogrammer, der understøtter barnets udvikling optimalt med udgangspunkt i barnets aktuelle stadie og udfordringer. Vores børnefysioterapeut kan desuden hjælpe med øvelser og træning, hvis et barn har fx idrætsskader eller smerter efter overbelastning.

Børnemotorik

Kroppens bevægemønster er baseret på et komplekst samarbejde mellem muskler og led. Kiropraktisk behandling er effektiv til at skabe fri bevægelse i leddene og mobilisere blødvævet, men ofte kræver det øvelser at få musklerne til at støtte op om leddene. Derfor inddrages vores fysioterapeut altid i forløb med fokus på udvikling af børns motorik. 

Vi har alle specialiseret os i, hvordan barnekroppen fungerer og udvikler sig, og den viden bruger vi til at hjælpe børn til en velfungerende krop.

Børnemotorik - den grundlæggende behandling
Ammehjælp - den grundlæggende behandling

Ammehjælp

Kiropraktisk behandling kan have en gunstig effekt på amningen, når barnets sutteevne påvirkes af spændinger i kroppen. Vi er specialiseret i at undersøge og forbedre sutteevnen og har stor erfaring med at hjælpe med de typiske problemstillinger, man kan opleve under amning. Men det kan være svært at afgøre, om ammeproblemet skyldes barnets sutteevne eller lejringen ved brystet. Derfor har vi i vores team en specialuddannet jordemoder, som kan vejlede i ammestillinger og teknikker. 

Med vores brede faglighed når vi hele vejen rundt og øger sandsynligheden for et vellykket ammeforløb.

HjerneHarmoni

Den måde, vi bruger kroppen på, bestemmes af “programmer” i hjernen. Derfor giver kroppens bevægemønster et vindue til, hvordan hjernen arbejder. 

En harmonisk hjernemodning er en forudsætning for barnets indlærings- og adfærdsmæssige kompetencer. Med vores specialuddannelse i neuro-udviklingsforstyrrelser har vi suppleret vores kiropraktiske grundviden om nervesystemet, så vi er i stand til at undersøge og tilrettelægge en indsats til at styrke og forbedre hjernens funktion. 

Når hjernens funktion harmoniseres, kan dit barn udnytte sit fulde potentiale og fungere bedre i hverdagen.

Sådan foregår et typisk forløb

Kiropraktisk konsultation

Uanset problemstilling indleder vi altid med en konsultation hos børnekiropraktoren. Det gør vi, fordi kiropraktoren med sin diagnosticeringsbaggrund er i stand til at udelukke andre årsager til problemet.

Samtale

Konsultationen indledes altid med en samtale, hvor vi stiller uddybende spørgsmål, som kan hjælpe os til at indkredse, hvad problemet præcis drejer sig om, og hvilke faktorer der spiller ind.

Grundig undersøgelse

Derefter undersøger vi dit barn nøje. Afhængigt af dit barns problemstilling kan undersøgelsen indeholde: en generel undersøgelse for at udelukke sygdom, en ortopædisk undersøgelse, en neurologisk undersøgelse og en kiropraktisk undersøgelse af muskler og led.

Behandlingsplan

Efter undersøgelserne gennemgår vi grundigt resultaterne med dig. Hvis vi har fundet forstyrrelser i led, fortæller vi dig, hvad vi kan gøre, og sammen lægger vi en plan.

Behandling

Alt efter, hvilken type forstyrrelse, vi har fundet, sammensættes et behandlingsforløb, der bygger på de relevante specialer:

Kontakt din børnekiropraktor

Book din konsultation i dag

Ring til os på 97 18 79 13
eller skriv til os på
info@din-boernekiropraktor.dk

Bor I langt fra Brande?

Vi tilbyder også onlinekonsultation ved vores børnefysioterapeut

Har du brug for hjælp til din baby/dit barn men bor langt fra Brande, tilbyder vi onlinekonsultation for nogle konsultationstyper.

Scroll to Top