Behandling af børn med motorikproblemer

Kurser i børns motoriske og sensoriske udvikling

for dagplejere, pædagoger, vuggestuer og børnehaver

Som dagplejer eller pædagog i vuggestue eller børnehave har du en vigtig og central rolle i børns liv. Du er den omsorgsperson, der ser børnene mest udover deres forældre. Det betyder, at du har mulighed for at observere børnene og spotte evt. udfordringer, og samtidig har børnene tillid til dig, så du kan påvirke deres hverdag og positive udvikling via leg og øvelser.

Hos Din Børnekiropraktor har vi en række skræddersyede tilbud, der kan understøtte dit arbejde med børnenes motoriske og sensoriske udvikling i hverdagen. Her giver vi større indblik i f.eks. børnenes udvikling, hvordan man spotter udfordringer, og hvilke tiltag man kan gøre for at understøtte en positiv udvikling. Via vores tilbud får I således både teoretisk og praktisk viden, der kan anvendes af jer selv og jeres kolleger i det daglige arbejde med børnene.

Hjælp mod køresyge hos børn

Læs mere om de enkelte kurser
og tilmeld dig her:

Ønsker du information om fremtidige kurser

Skriv dig på maillisten her

Du kan altid melde dig af listen igen.

Kontakt din børnekiropraktor

Har du et forslag til et kursus (indenfor vores vidensfelt) 

– så er du velkommen til at skrive til os på
info@din-boernekiropraktor.dk.

Tilbud til dagplejere

Kan du nikke genkendende til denne situation?

Du er sammen med børnene mange timer hver dag og observerer, at et af dem har nogle udfordringer. Det kan være, han eller hun ikke er aldersvarende motorisk, snubler, går skævt, er ked af at være på legepladsen, ikke bryder sig om lege, hvor man bliver beskidt, bliver udadreagerende eller er meget forsigtig.

Du føler, at du mangler redskaber til at kunne hjælpe barnet og vil også gerne vide mere om den grundlæggende motorik hos børn fra 0-3 år.

Hos Din Børnekiropraktor tilbyder vi et pakkeforløb, hvor du får alt dette – og du kan endda få nogle af dine kollegaer med.

Vores aftenkursus for dagplejere består af 3 timer, hvor I får:

aftenkursus for dagplejere i motorik

Teori

Materialet, som vi præsenterer for jer på kurset, er fyldt med videoer af børn, der har udfordringer. Det giver jer mulighed for at se forskellige børn med forskellige udfordringer, så I bliver bedre til at spotte og identificere de forskellige typer udfordringer.

praksis

I får sammen lov at prøve øvelserne/håndteringsteknikkerne på dukker under kurset. I får desuden et øvelseskartotek til leg og stimulering af de større børn (1-3 år).  

Samarbejde omkring enkelte børn

Som dagplejer har du, via din erfaring og daglige omgang med barnet, en stærk position i forhold til at spotte børn med udfordringer. Hvis du som dagplejer har et barn, du er bekymret for, kan du bruge vores hjemmeside som en kilde til nyttig viden, du kan dele med forældrene for at forklare dem, hvilke udfordringer deres barn har, og hvordan det kan behandles. Herefter kan vi naturligvis kontaktes af barnets forældre, der kan bestille en tid til at få deres barn undersøgt.

I et evt. efterfølgende behandlingsforløb vil vi lægge op til, at du også bliver en del af barnets træning, da de bedste resultater opnås, når der støttes op om indsatsen både i hjemmet og i barnets pasningsordning.

Er du interesseret i vores kursus for dagplejere?

Ring til os på 97 18 79 13 eller skriv på
info@din-boernekiropraktor.dk.

Tilbud til vuggestuer

Når et barn har udfordringer motorisk, kan det give sig til udtryk i både bevægelse og adfærd. Det kan hæmme et barns udvikling på flere niveauer, også socialt. Hos Din Børnekiropraktor har vi specialiseret os i at give børn den bedste start på livet. Vi brænder for at optimere børns muligheder for udvikling, og vi ved, at det er vigtigt at sætte tidligt ind for at give børn det bedste grundlag til resten af livet.

Derfor har vi udviklet et tilbud til vuggestuer, hvor vi sætter fokus på den motoriske og sensoriske udvikling hos de mindste børn.

Kurser til vuggestuepersonale

Kunne I tænke jer at få mere viden om:

aftenkursus for dagplejere i motorik

Hos Din Børnekiropraktor har vi årelang erfaring i at arbejde med børn, der har motoriske vanskeligheder, som stammer fra forskellige årsager. Vi har således kendskab til de fleste problematikker, som børn i vuggestuealderen udfordres af, og vi har samtidig en række tilgængelige og sjove redskaber til at hjælpe børn, så de får en krop, de kan navigere i.

Vores kursusforløb til vuggestuer består af en kombination af teori og praksis, så I får ny viden og færdigheder, der understøtter jeres daglige arbejde med børnene. Kurserne foregår hos jer, så I med det samme kan overføre jeres læring til praksis.

Hvordan foregår det:

Herefter samler vi 6-7 børn, hvor vi underviser / leger med dem, så I får et lavpraktisk billede af, hvordan I bruger de præsenterede løsninger til leg og stimulering. Varighed ca. 45 minutter.

Opsummering og afslutning uden børn, hvor I får lov til at stille spørgsmål. Varighed ca. 45 minutter.

MÅLET MED KURSET:

Målet med kurset er, at jeres udvalgte superbrugere får en viden, som de kan dele med resten af vuggestuens personale, f.eks. på en temadag, et personalemøde eller i et aftenmøde. I får naturligvis alle slides fra præsentationen, så I kan bruge dem internt i vuggestuen i forbindelse med videndeling og det daglige arbejde med børnene.

Sagt med andre ord, I får i jeres vuggestue:

Samarbejde omkring enkelte børn

Hvis I har et barn i vuggestuen, som I er bekymret for ift. barnets motoriske og sensoriske udvikling, kan I bruge vores hjemmeside som en kilde til nyttig viden, I kan dele med forældrene for at forklare dem, hvilke udfordringer deres barn har, og hvordan det kan behandles. Herefter kan vi naturligvis kontaktes af barnets forældre, der kan bestille en tid til at få deres barn undersøgt.

I et evt. efterfølgende behandlingsforløb vil vi lægge op til, at I også bliver en del af barnets træning, da de bedste resultater opnås, når der støttes op om indsatsen både i hjemmet og i barnets pasningsordning.

Er du interesseret i vores kursus for vuggestuer?

Ring til os på 97 18 79 13 eller skriv på
info@din-boernekiropraktor.dk.

Vi ved fra forskning, at gode bevægelsesvaner begynder, når børnene er helt små. Det er her, fundamentet til en sund og funktionsdygtig krop bliver lagt motorisk, sensorisk og kognitivt. Derfor spiller I en nøglerolle i børnenes udvikling, da de ofte tilbringer meget af deres vågne tid i børnehaven, og I således har en stærk position i forhold til at understøtte en sund og positiv motorisk og sensorisk udvikling via de aktiviteter, børnene deltager i i børnehaven.  

Din Børnekiropraktor tilbyder kurser og foredrag, der giver dig, der arbejder som pædagog i en børnehave, stærkere kompetencer og hands-on redskaber indenfor det motoriske og sensoriske område.

Kurser til børnehavepersonale

Kunne I tænke jer at få mere viden om:

Hos Din Børnekiropraktor tilbyder vi kursusforløb målrettet den motoriske og sensoriske udvikling hos børn i børnehavealderen. Kurset foregår hos jer, så I både får teoretisk viden og praktisk erfaring via arbejde med nogle af jeres egne børn.

motorikkurser til børnehaver

Hvordan foregår det:

Så samler vi 6-7 børn, hvor vi underviser / leger med dem, så I får et lavpraktisk billede af, hvordan I bruger ”løsninger til leg og stimulering”. Varighed ca. 45 minutter.

Opsummering og afslutning uden børn, hvor I får lov til at stille spørgsmål. Varighed ca. 45 minutter.

MÅLET MED KURSET:

Målet med kurset er, at de udvalgte superbrugere nu har en viden, som de kan dele med deres kollegaer, f.eks. på en temadag, et personalemøde eller i et aftenmøde. I får naturligvis alle slides fra præsentationen, så I kan bruge dem internt i børnehaven i forbindelse med videndeling og det daglige arbejde med børnene.

Samarbejde omkring enkelte børn

Hvis du som pædagog har et enkelt barn, du er bekymret for, kan vi kontaktes af barnets forældre. Du kan give dem mulighed for at søge information på hjemmesiden her, hvor de kan læse om forskellige symptomer og udfordringer og bestille en tid til at få deres barn undersøgt, og hvis undersøgelsen fører til et efterfølgende behandlingsforløb, vil vi lægge op til, at I også inddrages i barnets træning, så indsatsen går på tværs af hjemmet og pasningsordningen.

Er du interesseret i vores kursus til børnehavepersonale?

Ring til os på 97 18 79 13 eller skriv på
info@din-boernekiropraktor.dk.

Foredrag for pædagoger

Vi tager gerne ud og holder foredrag om børn. Det kan være på aftenmøder eller temadage i børnehaven/fritidsordningen/skolen, og I kan ønske emner, I er interesseret i og som er relevante for jeres daglige arbejde.

I forhold til børnehaver kan det f.eks. være: 

I forhold til skolen kan det være:

Kurser om børn og rygsundhed/motorik kan sammensættes efter individuelle behov.

Er du interesseret i vores foredrag for pædagoger?

Ring til os på 97 18 79 13 eller skriv på
info@din-boernekiropraktor.dk.

Motorisk legestue

Vores tilbud ”Motoriske legestuer” er 1-2 timer med vores børnefysioterapeut, som har udviklet redskaber til at:

aftenkursus for dagplejere i motorik

Er du interesseret i “Motorisk legestue”?

Ring til os på 97 18 79 13 eller skriv på
info@din-boernekiropraktor.dk.

UnderviserE

Underviserne på vores kurser er børnefysioterapeut Susanne Egsgaard Christensen og børnekiropraktor Charlotte Giuliani, som begge har dybdegående viden indenfor:

Børnekiropraktor
Charlotte Giuliani

Børnefysioterapeut
Susanne Egsgaard Christensen

Barnets mekaniske og motoriske udvikling

Vores grundviden kommer fra DNS (Dynamic Neuromuscular stabilization), som er viden i kroppens motoriske udvikling. En viden om, hvordan man styrker kroppen til en sund ryg og stærk krop gennem kroppens naturlige bevægemønster.  Vi står som faste arrangører af kurserne i Danmark, hvor vi uddanner vores kollegaer i principperne. Susanne er som en af de eneste i Danmark certificeret i DNS, og Charlotte har deltaget på utallige kurser.

Neuromotorisk og sansemotorisk stimulering.

Derudover har vi et indgående kendskab til hjernens udvikling samt adfærdsmæssige og indlæringsmæssige udfordringer hos børn (læs mere her >) fra utallige kurser indenfor funktionel neurologi. Både Charlotte og Susanne har i en lang årrække taget kurser indenfor feltet, særligt IBFN, hvor Charlotte er certificeret i “Childhood neurodevelopmental disorders”.

Susanne er endvidere medudvikler af SMART træning for børn under DGI.

Scroll to Top