Din Børnekiropraktor

Vi brænder for at få børn til at have det godt. Gennem årelang erfaring har vi gjort os fortjent til en position som de førende børnekiropraktorer i Danmark. Vores behandlinger er helhedsorienterede – altid med kiropraktik som ”kernen”.

En god start i livet

Det er meget meningsfuldt for os at bidrage til, at børn får en god start i livet. Ubalancer i kroppen kan både give manglende overskud og smerter. Vi oplever til tider, at børn, som har ubalancer i kroppen, stemples som ”temperamentsfulde”. Eller at børn får mærkater som ”lugter af” diagnoser. 

Når vi hjælper med at skabe balance i kroppen, kan der dukke et helt andet barn frem. Et barn som kan vise sin sande natur. 

Vi kan hjælpe i hele barndommen

Vi har specialiseret os i børn, og vi kan hjælpe i hele barndommen: fra de problemstillinger, der kan være for babyer, til smerter hos børn og kropslige og adfærdsmæssige udfordringer til og med skolealderen. 

Vi har stor respekt og ydmyghed for at arbejde med børn. Derfor er vores behandlinger altid tilpasset det enkelte barn og 100% blide og risikofri.

Kiropraktik er kernen

Vi tænker helhedsorienteret, når vi skal finde det bedste behandlingstilbud til børn. Vi opererer med fire specialer: 

børnespecialist - kiropraktik og fysioterapi

On site eller online

Vores klinik ligger i Brande, Midtjylland, hvor vi hjælper børn og forældre fra hele landet. 

Vi ønsker, at flere familier kan få gavn at vores hjælp. Derfor deler vi viden på flere digitale platforme: Facebook, blogindlæg og vores app.

Sådan arbejder vi:

Vi ser dit barn

Vi har en stor ydmyghed for at ”se” det enkelte barn og respektere den kompleksitet, der kan være i en problemstilling.

Vi arbejder evidensbaseret

Vi sikrer den bedst mulige behandling af dit barn ved at kombinere den nyeste viden fra forskningens verdens, vores kliniske erfaring og dit barns behov. Vores kliniske empiri er kommet gennem årene, hvor vi dagligt hjælper børn i alle aldre på klinikken.

Vi ser sammenhænge

Den samme symptomliste kan være gældende for flere problemstillinger. Derfor er erfaringen afgørende for evnen til at skelne og vurdere. Vores dybe og brede viden giver os også forudsætninger for at opdage, hvis noget bliver overset i diagnosearbejdet uden for vores ekspertisefelt.

Vi deler vores viden

I klinikken vægter vi faglig vidensdeling og sparring meget højt. Vi orienterer og opdaterer os indenfor evidensbaseret forskning. 

Desuden har vi en position, hvor vi uddanner sundhedsfagligt personale og udbreder vores faglige ekspertise, så den rette behandling kan nå ud til flere børn.

Mød os

Vi er et team af specialister, som kan noget unikt – hver især og i særdeleshed sammen.

Vi tilbyder behandling ud fra førende internationalt anerkendte praksisser.

Charlotte Giuliani

Charlotte Giuliani

Ejer og kiropraktor, MSc Pædiatrisk Muskuloskeletal Sundhed

Susanne Egsgaard Christensen

Susanne Egsgaard Christensen

Børnefysioterapeut med speciale i børn med adfærds- og indlæringsudfordringer.

Marie Bro Harley

Marie Bro Harley

Børnekiropraktor med speciale i spædbørn med ammeproblemer, børn med skoliose (skæv ryg) og børn med hovedpine.

Gabrielle Kirstine Hansen

Gabrielle Kirstine Hansen

Kiropraktor med speciale i spædbørn og behandling af gravide og mor efter fødslen.

Charlotte Giuliani

Charlotte Giuliani

Ejer og kiropraktor, MSc Pædiatrisk Muskuloskeletal Sundhed

En forskel for livet
Babyer og små børn kan ikke italesætte smerter og ubehag. Jeg vil gerne være “børnenes talerør” – den, som hjælper børn med at oversætte, hvad de føler i deres krop, så deres forældre kan forstå det. 

Når jeg fjerner spændinger, og barnet ændrer adfærd, gør jeg det muligt for forældrene at “kende” deres barn og derfor også genkende, når noget ikke er optimalt. Det er noget af det mest meningsfyldte for mig, for så hjælper jeg ikke bare barnet nu og her, men potentielt også langsigtet, i forståelsen af sig selv. 

“Ikke-succeser” har vist mig vejen
Min faglige nysgerrighed og mit ønske om at hjælpe flest muligt har ført til mine specialer. Når jeg ikke har kunne hjælpe et barn, eller en forældre giver en tilbagemelding om, hvad der kunne hjælpe deres barn, har det vist mig vejen til min faglige udvikling. 

Samspil mellem krop og hjerne
Under min masteruddannelse blev jeg nysgerrig på hjernens påvirkelighed – at krydsbevægelsen i kravl styrkede nogle vigtige forbindelser i hjernen. Efterfølgende har jeg deltaget på mere end 25 kurser i Funktionel Neurologi. I 2017 blev jeg som en af de første certificeret af IBFN i Childhood Developmental Disorders. 

I takt med at min viden om hjernens funktion har udviklet sig, har jeg samtidig fået en forståelse for, hvad der iøvrigt kan påvirke hjernens funktion: Hvad der skal til for, at hjernen er modtagelig for stimuli, og hvad kan blokere for et godt resultat. Jeg har derfor valgt at dykke ned i den kompleksitet ved at læse Funktionel Medicin, både ved Institute for Functional Medicine og Kharrazian Institute.

Ingen behandlingsform kan stå alene, heller ikke kiropraktik. Med flere værktøjer i kassen, kan jeg sammensætte behandlingen til barnets behov og på den måde hjælpe barnet helt i mål.

Min faglighed
Ovenpå universitetsuddannelsen som kiropraktor har jeg taget en 3-årig engelsk kandidatuddannelse i børns muskuloskeletal sundhed og er certificeret i Childhood Developmental Disorders. Min faglige interesse gør, at jeg deltager på utallige (gennemsnitlig 5-10/år)  kurser, konferencer og symposier inden for behandling og undersøgelse af børn.

Særligt inden for DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilisation), Functional Neurology (IAFNR) og Functional Medicine (Institute of Functional Medicine).

Jeg har deltaget i udarbejdelsen af Nationale Kliniske Retningslinjer for undersøgelse og behandling af stramt tungebånd hos ammede spædbørn for sundhedsstyrelsen. 


Medlem af styregruppen i den pædiatriske fokusgruppe for evidensbaseret praksis under Dansk Selskab for Kiropraktik

1994 uddannet kiropraktor Anglo European College of Chiropractic / Southampton University
2014 MSc APP Paediatric Musculoskeletal Health
2017  IBFN i Childhood Developmental Disorders

  • Ekstern underviser på Syddansk Universitet, hvor jeg underviser i den motoriske udvikling og barnets primitive reflekser
  • Underviser Ammevejledere i barnets sutteteknik og stramt tungebånd for Komiteen for Sundhedsoplysning
  • Forelæser på Symposium om stramt tungebånd “The Chiropractic approach to suboptimal feeding in infants”
  • Gæsteforelæser internationalt for ICA, AECC og NKF og nationalt DKF
  • Gæsteforelæser på Nordic Breastfeeding Conference WHO Copenhagen 2019
  • Foredrag for adskillige kommunale sundhedsplejer om suboptimal sutteteknik i spædbørn
  • Underviser på Kiropraktorernes Videncenter som udbyder og videreudvikler efteruddannelse til kiropraktorer.

Har modtaget Graham Heale Award for den bedste akademiske præstation i at opnå den postgraduate kandidatgrad. 

Platform Præsentation af studiet “Diagnosis of functional asymmetry of the neck in infants: a pragmatic cross-sectional study” på WFC congress- ECU Convention.

Har deltaget i udarbejdelsen af Nationale Kliniske Retningslinjer for undersøgelse og behandling af stramt tungebånd hos ammede spædbørn for sundhedsstyrelsen.

Bidragsyder til bogen “Refluks hjælp din baby”

Susanne Egsgaard Christensen

Susanne Egsgaard Christensen

Børnefysioterapeut med speciale i børn med adfærds- og indlæringsudfordringer.

Mit arbejde med børn gør mig nysgerrig
Jeg er nysgerrig på, hvad der skal til for at ændre et barns liv. Jeg har en tro på, at alle børn fortjener det bedste. Jeg inspireres hver dag af mit arbejde med børnene og deres forældre. Det kan være en ny opdagelse, en ny øvelse, en ny tilgang, som kan være netop det, der kan hjælpe et andet barn eller en anden familie. På den måde er hver dag en inspiration til den næste dag.

Jeg drives af videnskabens forsøg på at gøre os klogere på, hvordan vi fungerer. Jeg er optaget af, hvad vi sammen kan gøre for at ændre et barns udfordringer – om det er motorisk, adfærd, indlæring eller sansemæssige udfordringer, så finder vi sammen en løsning, der passer til jer.

Værdifuldt samspil mellem hjernen og kroppen
Jeg er drevet af lysten til at blive klogere på børns udvikling af kroppen og hjernen. 

Den funktionelle neurologi har givet mig indblik i, hvordan hjernen fungerer, og hvilke redskaber, vi har til at påvirke både krop og hjerne. 

Mine uddannelser og kurser inspirerer mig til at fortsætte rejsen, da ny viden hele tiden dukker op. Min viden om, hvordan muskler og led spiller sammen med hjernen, og hvordan de kan påvirke hinanden indbyrdes, gør min hverdag spændende, da det bliver tydeligt, hvor vi kan hjælpe med børns adfærd og funktion.

Min faglighed
Jeg er uddannet fysioterapeut, certificeret som DNS – terapeut fra Motol Hospital (Dynamic Neuromuscular Stabilization) og har et diplom i udviklings- og forskningsorienteret  praksis i pædiatrisk fysioterapi. Derudover har jeg gennemført utallige kurser og seminarer indenfor følgende områder: Funktionel neurologi, neurodevelopmental disorders in children, syns- og sansetræning, testredskaber ift. motorisk udvikling (AIMS, Bayley, Movement ABC).

2000 Uddannet fysioterapeut fra Esbjerg Fysioterapeutskole
2009 Certificeret DNS – terapeut fra Motol Hospital (Dynamic Neuro-muscular Stabilization) modulopbygget uddannelse
2020 Diplommodul i udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis – med fokus på pædiatrisk fysioterapi

Medudvikler og medforfatter af konceptet SMART TRÆNING FOR BØRN, DGI

Marie Bro Harley

Marie Bro Harley

Børnekiropraktor med speciale i spædbørn med ammeproblemer, børn med skoliose (skæv ryg) og børn med hovedpine.

Et fredfyldt familieliv
Når et barn græder meget, er det ikke alene synd for barnet, men også utroligt hårdt for forældre og andre søskende. Når et barn vågner 10 gange om natten eller tisser i sengen eller i bukserne om dagen, er det også synd for barnet og forældrene. 

At vide, at jeg hjælper et barn, mor, far og søskende til et mere fredfyldt familieliv med større overskud, er den største gave for mig.  

Jeg ved, hvor hårdt det kan være
Da vi ventede barn nr 2, var vi fulde af selvtillid. Vi havde jo prøvet det før. MEN det var ikke det samme barn, vi fik. Min datter græd fra det øjeblik, hun blev født og fire måneder frem. De første 1,5 år sov jeg maksimalt tre timer ad gangen. Hun fik behandlinger og øvelser, og langsomt fik hun det bedre. Jeg tog hende med på et spædbarnskursus som demobaby, og herefter mærkede vi en forskel. Hun er årsagen til, at jeg fik interesse for at behandle børn. Vi prøvede på egen krop, hvor hårdt det var at have et barn, der ikke er i trivsel, og vi oplevede, hvor meget selv en lille reduktion i gråden eller en smule mere søvn kan hjælpe hele familien. 

Min faglighed
Jeg er uddannet kiropraktor fra SDU i 2011. Jeg har taget kurser i funktionel træning og i flere år haft fokus på atleter. Herigennem stiftede jeg bekendtskab med DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilization) og var på kurser i dette med fokus på voksne. Først efter min datter blev født, blev interessen vakt for, hvad DNS kan gøre for børnene. I dag bruger jeg principperne fra DNS dagligt. Senere har jeg været på kurser målrettet børn med ammeproblemer og behandling af disse børn.

2011 Cand. Manu ved Syddansk Universitet
2012 Afsluttet turnusforløb som kiropraktor ved Brande Kiropraktik

Gabrielle Kirstine Hansen

Gabrielle Kirstine Hansen

Kiropraktor med speciale i spædbørn og behandling af gravide og mor efter fødslen.

Detektivarbejde for at hjælpe børn
Når jeg går på arbejde, har jeg muligheden for at hjælpe familier og børn med at få en god start på livet. Små børn kan ikke altid fortælle, hvad der er galt, eller hvor de har ondt, så at være med til at lave detektivarbejde for at hjælpe børnene bedst muligt, giver mening for mig. 

For mig er det vigtigt at se barnet i sin helhed, når jeg behandler. Kiropraktik handler ikke kun om smertelindring, men også om at kunne forstå årsagen hertil og konsekvenserne for barnet og familien. Samtidig med at kunne give de rette værktøjer for, at forældrene kan støtte og hjælpe deres barn bedst muligt. Derudover har børn også en umiddelbarhed og nysgerrighed, som gør det fantastisk at arbejde med dem.

Specialiseret i børn fra år 1
Det første år på min uddannelse var jeg på kursus med kiropraktor Steve Williams fra England, som er specialist inden for børn og gravide. Efter den aften var jeg dybt interesseret i at arbejde med børn. 

Under hele min uddannelse har jeg grebet alle muligheder for at specialisere mig i børn. Man ved, at børn har ondt i ryggen, man ved bare ikke hvilke konsekvenser, det har for børnene. Så da jeg fik muligheden for at være med at til udvikle en metode til netop at afdække dette, kunne jeg ikke sige nej. Jeg skrev derfor min kandidatafhandling i dette emne, som senere gik hen og vandt årets specialepris. 

Ved at arbejde med børn, hører man om en del graviditeter, og om hvordan de har været. Noget der går igen er, at mange oplever smerter i lænd og bækken. Jeg vil rigtig gerne være med til at afhjælpe smerter ved gravide og give dem nogle værktøjer til at undgå og/eller lindre smerter. Derfor er jeg ved at specialisere mig i behandling af den gravide.

Min faglighed
Jeg blev uddannet kiropraktor fra Syddansk Universitet i januar 2020. Sidenhen fik jeg min autorisation som kiropraktor efter en gennemført turnusuddannelse hos blandt andet Din Børnekiropraktor. Jeg deltager løbende i DNS pædiatrikurser for at forfine mine evner til at styrke børns bevægemønstre.

2020 Cand Manu Syddansk Universitet
2021 Færdiggjort turnusuddannelse som kiropraktor blandt andet hos Din Børnekiropraktor

Modtog i 2020 Specialeprisen for afhandlingen “The Young Disability Questionnaire (Spine). Field testing”

Sideløbende med min uddannelse, har jeg arbejdet som instruktor/underviser på Syddansk Universitet i faget “ekstremiteter og columna” for medicinstuderende.

Kontakt din børnekiropraktor

Book din konsultation i dag

Ring til os på 97 18 79 13
eller skriv til os på
info@din-boernekiropraktor.dk

Bor I langt fra Brande?

Vi tilbyder også onlinekonsultation ved vores børnefysioterapeut

Har du brug for hjælp til din baby/dit barn men bor langt fra Brande, tilbyder vi onlinekonsultation for nogle konsultationstyper.

error: Content is protected !!
Scroll to Top