Praktiske informationer - Din Børnekiropraktor

Praktiske informationer

Aktindsigt

Som professionelle behandlere har vi pligt til at føre en journal over vores patienter, hvor vi bl.a. skriver oplysninger om symptomer, tilstande og behandlinger.

Du har ret til aktindsigt, dvs. at se alt, der er skrevet i din/dit barns journal, og du har altid mulighed for at få en kopi af din/dit barns journal, fx hvis du går hos en behandler et andet sted, eller hvis du ønsker, at din læge skal vide besked om undersøgelser, diagnoser og behandlinger, du/dit barn har fået hos os.

Det er gratis, første gang du beder om aktindsigt – har du senere brug for flere kopier af din journal, opkræver vi et gebyr.

Du kan læse mere om aktindsigt her

Utilsigtede hændelser

Vi gør naturligvis altid vores ypperste for, at der ikke sker fejl – det, der i fagsprog kaldes ”utilsigtede hændelser”. Og skulle det ske, skal vi, ligesom alt andet sundhedspersonale, indberette hændelserne,  så de kan bidrage til læring og forebyggelse af lignende fejl generelt i sundhedsvæsnet. Patienter og deres pårørende kan også selv indberette.

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Du kan læse mere om utilsigtede hændelser og procedurer for indberetning på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Klagemuligheder

Patientklager i forbindelse med kiropraktisk behandling sorterer under Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, du har fået. Herunder undersøgelse, diagnose og behandling samt information om og samtykke til behandling, journalføring og vores omgang med tavshedspligt. Desuden kan du klage over, hvis du ikke føler, at vi giver dig passende aktindsigt i din journal.

I hovedtræk har du to valgmuligheder: Enten kan du vælge at få sagen afgjort af Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du vil klage over behandlingsstedet, eller at vælge at få sagen afgjort af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, hvis du klager over en eller flere konkrete sundhedspersoner.

Styrelsens hjemmeside kan du i detaljer læse om, hvad du kan klage over og hvordan du gør det.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.