boernemotorik

Børnemotorik

– Giv dit barn et godt fundament for livet

Oplever du, at dit barn:

Motoriske problemer kan være årsag til en række forskellige udfordringer for dit barn i hverdagen. Lad os hjælpe med at skabe en positiv forandring i dit barns motoriske udvikling – så vil du snart opleve et gladere og mere aktivt barn med god selvtillid og mod på livet.

Motorisk udvikling åbner for livskvalitet og læring

Børn lærer verden at kende med hele kroppen og alle sanser. Derfor har motorikken stor indflydelse på dit barns velvære, livskvalitet, udvikling og selvfølelse. 

Hos Din Børnekiropraktor har vi specialiseret os i barnekroppens udvikling, herunder børnemotorik. Vi bruger vores unikke viden til at hjælpe dit barn til den bedst mulige motorik, så dit barn har de bedste forudsætninger for en sund og stærk krop.

 

Kontakt din børnekiropraktor

Har dit barn motoriske udfordringer?

Book en tid ved at ringe på
97 18 79 13
eller skriv til os på
info@din-boernekiropraktor.dk

Hvad kan forbedret motorisk udvikling
gøre for dit barn?

Med målrettet træning kan du styrke dit barns motoriske udvikling og derved:

BabyCOREcare motorikhold

På vores BabyCoreCare Motorikhold kan du sikre dit barn de bedste forudsætningerne for en sund motorik.

Book tid på et BabyCoreCare Motorikhold ved at ringe 9718 7913 eller skriv på info@din-boernekiropraktor.dk

Sådan foregår et træningsforløb

for at forbedre dit barns motoriske udvikling

Når der er ubalance i dit barns bevægemønster, er øvelser og træning nødvendigt. Nogle gange er der tale om simple øvelser. Andre gange kræver det en lidt større indsats, hvor en grundig instruktion er nødvendig. I visse tilfælde kan der kan også være behov for muskel- eller led behandling hos børnekiropraktoren. Alt dette klarlægges ved den indledende undersøgelse og via dit barns udvikling i forløbet.

Med et skræddersyet hjemmetræningsprogram laver dit barn øvelser hjemme med hjælp fra sine forældre. Øvelserne tager typisk omkring 10 minutter at lave og skal udføres dagligt. Selv om det er relativt kort tid, kan det være en udfordring at passe ind i et stramt program for familien. Vi har god erfaring med, at børnehaver og skolefritidsordninger tilbyder at hjælpe med øvelserne, hvis I har svært ved at nå det hjemme i hverdagen.

1.

konsultation

 Vi undersøger dit barn og udarbejder et skræddersyet træningsprogram.

Inden 2. konsultation:
Træning 1-2 gange (10 minutter) dagligt

2.

konsultation

3-4 uger senere: Dit barn har rykket sig og har behov for nye øvelser, der passer til barnets nuværende motoriske niveau, så vi sikrer bedst mulig udvikling.

Inden 3. konsultation:
Træning 1-2 gange (10 minutter) dagligt

3.

konsultation

Dit barn har rykket sig og har behov for nye øvelser, der passer til barnets nuværende motoriske niveau, så vi sikrer bedst mulig udvikling.

Længden af forløbet er forskellig fra barn til barn. Nogle gange er det tilstrækkeligt med én opfølgning, og andre gange strækker det sig over en periode på flere måneder. Det vigtigste er, at du oplever, at øvelserne gør en forskel for dit barn, og at det rykker sig. Hvis der er tale om et længere forløb, laver vi status på træningen ved hvert tredje besøg.

Har du brug for hjælp til at styrke dit barns motoriske udvikling?

Ring til os på 97 18 79 13
eller skriv til os på
info@din-boernekiropraktor.dk

"

Vi har fået en dreng, der endelig kan være sig selv og har et meget større overskud. En meget mere mild og glad dreng, der sover, søger ro og tryghed, og ikke kun stæser rundt konstant.
Mor Charlotte og Marcus

"

Det har gjort en enorm forskel. Fra at være en baby, der græd næsten hele tiden, og vi ikke kunne lege med, til nu hvor hun er så glad, smiler og griner.
Hun er en helt anden baby
Mor Simone og Elly

Specialister i børnemotorik

Som kiropraktorer og fysioterapeut er vi uddannet i at undersøge, hvordan kroppens muskler og led samarbejder. Oveni det har vi specialuddannelse i, hvordan barnekroppen udvikler sig fra fødsel til barnet er udvokset, herunder børnemotorik. 

Den viden bruger vi til at hjælpe børn til en velfungerende krop via positiv motorisk udvikling. I vores motoriksal hjælper vi dagligt børn i alle aldre til en god motorik, enten ved individuel vejledning eller på små hold.

Vi afholder desuden kurser for vores kollegaer og andre, som arbejder med børn, så vores viden kan komme flest muligt børn til gavn.

Susanne Egsgaard Christensen

Susanne Egsgaard Christensen

Børnefysioterapeut med speciale i børn med adfærds- og indlæringsudfordringer.

God børnemotorik
– Et godt fundament til hele livet

Forskning viser, at bevægelse og aktiv leg gavner børns evne til at lære nyt, og at børn med motoriske vanskeligheder ofte har svært ved at koncentrere sig og lære nye ting. Når grundmotorikken er på plads, bliver der plads og overskud til at fokusere på læring. Derfor kan man sige, at børnemotorikken er et fundament for læring. Når barnet lærer noget nyt, bliver det glad og føler sig kompetent. Dette fremmer barnets selvværd og giver det lyst til at lære endnu mere. 

En god kropsbevidsthed og kropskontrol kan desuden betyde, at barnet kan få mange gode legeoplevelser og kan indgå i fællesskaber, hvor kroppen er i fokus. Undersøgelser viser, at jo mere kompetente børn føler sig på det motoriske område, jo større sandsynlighed er der for, at børnene senere i livet vælger fysiske fritidsaktiviteter.

Kontakt din børnekiropraktor

Book din konsultation i dag

Ring til os på 97 18 79 13
eller skriv til os på
info@din-boernekiropraktor.dk

Bor I langt fra Brande?

Vi tilbyder også onlinekonsultation ved vores børnefysioterapeut

Har du brug for hjælp til din baby/dit barn men bor langt fra Brande, tilbyder vi onlinekonsultation for nogle konsultationstyper.

error: Content is protected !!
Scroll to Top