Forebyggende undersøgelser af dit barns muskler og led

- En investering i livslang trivsel

En god motorik har stor indflydelse på dit barns velvære, livskvalitet og udvikling. Hos det lille barn kan en velfungerende krop være med til at forebygge skævheder i kroppen og få gang i tril, rul og kravl. Hos de større børn har en god motorik en positiv indvirkning på barnets indlæringsevne og sociale relationer. Jævnlige forebyggende undersøgelser er derfor en investering i livslang trivsel.

Et supplement til de forebyggende lægeundersøgelser

Vores forebyggende undersøgelser er et supplement til de forebyggende helbredsundersøgelser, dit barn får hos jeres egen læge.

Lægens undersøgelser fokuserer på mange områder hos barnet, og derfor vil den motoriske del naturligt være en grovmasket screening. Ved at vælge en supplerende undersøgelse hos Din Børnekiropraktor kan du tage eventuelle problemer i opløbet og undgå, at de udvikler sig til større problemer i fremtiden.

Bodil_Tejg_12733

Hvad omfatter en forebyggende undersøgelse?

Blid behandling af din baby

Et barn er født ufærdigt. De forskellige færdigheder kommer gradvist til og bygges hele tiden ovenpå det eksisterende fundament. Derfor er det en god idé hele tiden at sikre, at bevægemønsteret er på rette spor, så dit barn får det bedst mulige udgangspunkt for sin udvikling.

Vi anbefaler, at alle børn får jævnlige forebyggende undersøgelser af muskler og led (med stort set samme mellemrum som undersøgelserne hos lægen), så eventuelle problemer, skævheder eller spændinger opdages og behandles så tidligt som muligt.

Vi har sammensat en forebyggende undersøgelse, som når hele vejen rundt om dit barns krop. Formålet med undersøgelsen er at sikre, at dit barn udvikler sig optimalt.

charlotte

Kiropraktoren undersøger dit barns nervesystem og ryggens muskler og led:

susanne

Fysioterapeuten undersøger hele kroppens bevægemønster:

Har du brug for en forebyggende undersøgelse af dit barn?

Ring til os på 97 18 79 13 eller skriv til os på info@din-boernekiropraktor.dk

Undersøgelserne følger lægeundersøgelserne

Alle børn i Danmark får tilbudt syv forebyggende helbredsundersøgelser hos egen læge i løbet af de første 5 leveår – ved 5 uger, 5 mdr., 12 mdr., 2 år, 3 år, 4 år og 5 år. Ud over de nævnte alderstrin anbefaler vi en ekstra undersøgelse ved 8-måneders-alderen. 

Ved alle undersøgelser har vi fokus på, om dit barn skulle have nogle spændinger, som gør ondt eller generer. Derudover har vi særlige fokusområder:

5-ugers undersøgelse

– Her har vi særligt fokus på dit barns kranie, om der er en favoritside, om der er fri bevægelighed i kroppen, hvordan dit barn ligger på maven, og om din baby kunne have smerter fra muskler og led. Du vil få gode råd om løfte- og bæreteknikker, hvordan du hjælper dit barn til at ligge på maven, og hvordan du forebygger skævheder. 

5-måneders undersøgelse

– Her har vi særligt fokus på, hvordan dit barn ligger på maven, hvordan hovedkontrollen er, hvordan armene bruges, og om vi ser et begyndende krydsmønster. Du vil få gode råd til, hvordan du styrker motorikken gennem håndtering og øvelser, så du gør dit barn klar til at rulle og gjort stærk til senere at krybe, kravle og sætte sig op.

8-måneders undersøgelse

– Her har vi særligt fokus på, hvordan dit barn bruger kroppen til at komme fremad, hvordan evnen til at sætte sig op er, og hvordan kropsholdningen er, når dit barn sidder op. Du vil få gode råd til at hjælpe dit barn til et symmetrisk bevægemønster og gøre ham klar til at kravle og senere at rejse sig op og gå.

12-måneders undersøgelse

– Her har vi særligt fokus på, hvordan dit barn kravler, rejser sig op til stående og kommer omkring. Du vil få gode råd og hjælp til at støtte dit barns udvikling. Vi undersøger og vejleder om dit barns aktivering af coremusklerne i den oprejste stilling, så risikoen for skader og smerter mindskes. Du får gode råd til at støtte en god motorisk udvikling. 

2-års undersøgelse

– Her har vi særligt fokus på både den grov- og finmotoriske udvikling, herunder hvordan balancen og de sammensatte bevægelser er, og hvordan dit barn løber og hopper. Vi undersøger, om alle sanser er veludviklet og funktionsdygtige, og om dit barns reflekser er integreret i kroppens bevægelser. Ud fra undersøgelsen får du vejledning i øvelser eller andre tiltag, som kan fremme dit barns udvikling. 

3-, 4- og 5-års undersøgelserne

– Ved 3-, 4- og 5-års undersøgelserne vil vi fortsat have fokus på både grov- og finmotorikken og på, om alle sanser er veludviklet og alderssvarende. Dit barn er i rivende udvikling, og der sker store ændringer på et år. Vi undersøger, om alle muskler arbejder optimalt, og du får gode råd og vejledning til at fremme den gode udvikling. 

Priser på forebyggende undersøgelser er de samme som kiropraktiske konsultationer.

Book din konsultation i dag

Ring til os på 97 18 79 13
eller skriv til os på
info@din-boernekiropraktor.dk

Scroll to Top